Tekst nalezen op schrijffouten

Een tekst nakijken

Op school leert iedereen schrijven. Vele mensen voelen zich geroepen om te schrijven, of vinden het gewoon leuk om hun gedachten op papier te zetten of de tekst van hun eigen website te schrijven. Of het nu over een over een zakelijke tekst gaat of over een creatieve tekst, maakt niet zoveel uit. Een ding is in ieder geval wel zeker. Ook al is uw tekst inhoudelijk nog zo correct of aantrekkelijk om te lezen, dan is het nog van het allergrootste belang dat uw tekst ook taalkundig helemaal klopt. Een tekst nalezen voor hij wordt opgestuurd of gepubliceerd, is dan zeker geen overbodige luxe. Een tekst nalezen gebeurt trouwens op verschillende niveaus. De stijl, het register, de spelling en grammatica: allemaal zijn ze belangrijk voor het goed begrip en een optimaal effect te verkrijgen van een geschreven tekst.

Over stijlen en registers

Naargelang het doel van een tekst, is het belangrijk dat de juiste stijl en het juiste register gebruikt worden. Ook daarom is een tekst nakijken erg belangrijk. De meeste mensen hebben een idee van wat het woord stijl inhoudt. Als we een tekst nakijken waarvan het de bedoeling is dat hij in een formele stijl werd geschreven, is het logisch dat we informele elementen zullen weren. Registers zijn een andere zaak. Met taalregisters worden de standaardtaal versus de dialecten bedoeld. De meeste teksten worden in standaardtaal geschreven. Een tekst nakijken, wil bijgevolg ook zeggen dat het register van de geschreven tekst moet nagekeken worden. Uiteraard wordt bij schrijftaal de standaardtaal gebruikt. Het komt echter meer dan eens voor dat dialectwoorden in onze schrijftaal sluipen. Ook hier is een tekst nakijken de boodschap!

Grammatica en spelling

Grammatica en spelling zijn twee andere voorbeelden van dingen die wij normaal gesproken op school leren. Naarmate de tijd vordert en het langer geleden is dat wij de school verlieten, is het alleen maar normaal dat onze kennis van de correcte schrijftaal verwatert. Zodoende komen grammatica- en spellingfouten meer voor dan we zelf soms denken. Ook daarom is een tekst nakijken een goed idee.

Afstand van een tekst nemen

Als wij zelf een tekst schrijven, komt het vaak voor dat wij onze eigen fouten niet meteen opmerken. Als gevolg komt het meer dan eens voor dat er in een tekst spelfouten of tikfouten staan die wij gemakkelijk hadden kunnen vermijden als we hier oog voor hadden gehad. Een tekst nakijken is daarom iets dat u best aan een professional overlaat.

Contact

Een tekst nakijken? Het is iets dat ik graag voor u doe. Wilt u weten hoeveel dit kost? Gelieve dan contact op te nemen voor een vrijblijvend gesprek of een offerte.